თქვენ აქ ხართ

გამოხმაურებები

ვახტანგი 24 მაისი 2019, 10:40
კოპანია, რომელსაც ყოველთვის ვენდობი, ვხმარობ და ვრჩები კმაყოფილი. ძალიან ცუდად ვარ განწყობილი სესხის მიმართ, მაგრამ ასეთ კომპანიასთან როგორც ამიკა არ ვნერვიულობ!
ნატა 17 მაისი 2019, 16:55
ავირჩიე ეუროკრედიტი, რადგან მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ და ვენდობი. ძალიან მიხარია რომ ავირჩიე ეს კომპანია. საუკეთესო გარემო საუკეთესო პირობებთან ერთად.
ნიკა 8 მაისი 2019, 15:33
საიტის ერთ-ერთი დადებითი მხარე არის მისი გამჭირვალე და გასაგები პირობები.
სოსო 24 აპრილი 2019, 12:06
ცოტა რთულია აქ კრედიტის მიღება, დიდი ხანი ველოდი ჩემს განაცხადზე პასუხს, თუმცა ეს აიხსნება იმით, რომ საკმაოდ დიდი ლიმიტი აქვთ პირველივე სესხზე და ამიტომ კარგად უნდა შეამოწმონ კანდიდატი. მე 2000 ლარი მივიღე, რაც ძალიან გამომადგა იმ მომენტში.
Nugzar 24 აპრილი 2019, 12:05
Chemtvis mosaxerxebeli iyo sesxis dafarva mati filialidan rom sheidzleboda. Torem manamde mqonda sxva kompaniashi aghebuli da sul pay aparatebidan miwevda, rac gaugebari iyo chemtvis.
მარინა 22 აპრილი 2019, 10:44
მგონი 5 წუთიც არ იყო გასული მას შემდეგ რაც დავრეგისტრირდი მათ საიტზე და უკვე მესიჯი მომივიდა ტელეფონზე, რომ თანხა ჩამერიცხა. კმაყოფილი ვარ ასეთი სწრაფი მომსახურებით.
Besarion 15 აპრილი 2019, 11:01
Mat saitze cota rtuli iyo tavidan garkveva, rogor unda davregistrirebuliyavi tumca mere teleponze davreke da amixsnes, rom jer tanxa da dgheebis raodenoba unda mimetitebina.
Nika 12 აპრილი 2019, 10:39
am kompaniis shesaxeb araperi ar vicodi. Isic ki ar vicodi, rom saertod arsebobda. Sabednierod facebook-ze amomigdo reklama da gavige mati pirobebi. Chemtvis shesanishnavad swori kreditebis kompania aghmochnda, radgan 3000 lari mchirdeboda da mati maghali limiti madzlevda am tanxis mighebas kreditad.
Ika 10 აპრილი 2019, 11:42
monezas pliusi isaa rom grdzeli vadit shegidzlia agheba, tumca ufro meti tanxa mindoda vidre isini pirveli sesxis dros mtavazobdnen. Rac mtavaria bolos mainc damidastures krediti. Tumca sxva kompaniashi kidev patara onlain sesxis migheba momiwia, rom shemevso chems sasurvel tanxamde.
ეკატერინე 8 აპრილი 2019, 12:24
პირველ სესხზე მხოლოდ 250 ლარი შეიძლებოდა ამეღო თუ სწორად მახსოვს, თუმცა გადავწყვიტე ამეღო ეს პირველი სესხი მაშინ, როცა თანხა არ მჭირდებოდა. ეს სესხი დავაფრე და შემდგომში უკვე გამეზარდა ლიმიტი რამდენიმე ათას ლარამდე, ამიტომ ახლა ფინანსურად დაცულად ვგრძნობ თავს. ფული რომ დამჭირდეს, ვანდოს საიტზე შევალ და 15 წუთი ბარათზე მექნება.

გვერდები

გამოხმაურებები

Amica
ვახტანგი კოპანია, რომელსაც ყოველთვის ვენდობი, ვხმარობ და ვრჩები კმაყოფილი. ძალიან ცუდად ვარ განწყობილი სესხის მიმართ, მაგრამ ასეთ კომპანიასთან როგორც ამიკა არ ვნერვიულობ!
Eurocredit
ნატა ავირჩიე ეუროკრედიტი, რადგან მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ და ვენდობი. ძალიან მიხარია რომ ავირჩიე ეს კომპანია. საუკეთესო გარემო საუკეთესო პირობებთან ერთად.
Crediton
ნიკა საიტის ერთ-ერთი დადებითი მხარე არის მისი გამჭირვალე და გასაგები პირობები.
გამოხმაურებები →